Quanzhou Onen Ecommerce Co., Ltd.
Quanzhou Onen Ecommerce Co., Ltd.
Fujian, China
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

อัตราการตอบกลับ

เปอร์เซ็นต์ของข้อความแรกของผู้ซื้อผู้จัดจำหน่ายตอบกลับภายใน24ชั่วโมงในช่วง30วันที่ผ่านมา
(หมายเหตุ: รวมถึงการตอบกลับที่ส่งใน Alibaba Trade Center และ TradeManager)

เวลาตอบสนอง

จำนวนผู้จัดหาเวลาเฉลี่ยใช้เวลาในการตอบสนองต่อข้อความแรกของผู้ซื้อทุกรายในช่วง30วันที่ผ่านมา

ผลงานใบเสนอราคา (30 วันที่ผ่านมา)

ซัพพลายเออร์ส่งใบเสนอราคา 20 ใบให้กับผู้ซื้อใน 30 วันที่ผ่านมา
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้